Leverings- og tilslutningsvilkår

Her finder du de vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet.

Leverings- og tilslutningsvilkår

Her finder du de vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet.

Fællesregulativet

Fællesregulativet fra Dansk Energi gælder for elinstallationer og brugsgenstande, der er tilsluttet et lavspændingsforsyningsanlæg tilhørende et netselskab.

Leveringsbestemmelser

I Energi Fyn Nets leveringsbestemmelser, kan du læse de vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet.

Ønsker du at indgive en klage, kan du rette henvendelse til ankenævnet som vist i § 11 i leveringsbetingelserne. Efter den 9. januar 2016 skal den europæiske onlineplatform for tvistløsning benyttes i alle klagesager. Når en klage indgives via EU's onlineplatform, behandles klagen hos Ankenævnet på Energiområdet.

    Tilslutningsbestemmelser

    For alt arbejde der udføres i Energi Fyns netområde, skal følgende tilslutningsbestemmelser overholdes: