Priser og abonnementer for decentrale producenter

Afregningspriser

Afregningsprisen for strøm, der er produceret af decentrale producenter, fremgår af Energinet.dks hjemmeside, du kan finde tarifferne for decentral produktion her. 

Energi Fyn Net A/S opkræver en abonnementsbetaling for vindmøller, som er tilsluttet vores net. Se tabellen nedenfor:

Abonnement for vindmøller

Vindmølleabonnement pr. 1. januar 2017

Husstandsvindmøller <25 kW tilsluttet i forbrugs installation betaler forbrug, abonnement og rådighedsbetaling som decentrale producenter. Se prisblad for decentrale producenter.

Decentrale egenproducenter, der nettoafregnes på årsbasis

Rådighedsbetaling for solceller

Energitilsynet har pålagt netselskaberne at opkræve rådighedsbetaling. Derfor indfører den nye tarifmodel også en rådighedsbetaling for nettoafregnede solceller. Rådighedsbetalingen dækker at den fulde netkapacitet altid vedligeholdes og stilles til rådighed for solcelleejeren. For solceller under gruppe 6 (årsafregnet) betyder det en fast årlig betaling. Øvrige solceller tilsluttet på c-niveau betaler fremadrettet en kWh pris for den produktion, som forbruges i samme time og dermed ikke sendes på nettet.

Dette fremgår af dokumenterne nedenfor hvor du kan se priserne for 2017 for Energi Fyn Net A/S:

Se definitionen af de forskellige niveauer på vores tariffer