Priser

Her på siden finder du de aktuelle priser og nettariffer. Du kan også finde gebyrer og standardtilslutningsbidrag.

Priser for Energi Fyns netselskab

Her på siden finder du de aktuelle priser og nettariffer. Du kan også finde gebyrer og standardtilslutningsbidrag.

Transportbetaling dækker over de udgifter, der er forbundet med at få strømmen ud til dig som forbruger. Det vil sige udgifter til selve transporten af strømmen og til at vedligeholde og udbygge elnettet.

På vegne af staten opkræver Energi Fyn Net A/S moms og energiafgifter.

Offentlige forpligtelser dækker betaling for en række samfundsnyttige formål, som alle brugere skal betale til. Det gælder blandt andet udgifter til udvikling og udbredelse af miljøvenlig energi. Offentlige forpligtelser er det danske udtryk for PSO (Public Service Obligations).

Nettariffer 

Her kan du se tariffer for Energi Fyn Net pr. 1. oktober 2017

Her kan du se tariffer fro Energi Fyn Net pr. 1. marts 2018

Har du spørgsmål til tarifferne, skal du kontakte din ellevenrandør.

Du kan se kortet over vores netområde her.