Udbud

Energi Fyns netselskab er reguleret af EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv.

    Direktivet foreskriver, at alle indkøb af varer og ydelser over direktivets fastsatte tærskelværdier skal sendes i EU-udbud. Ved indkøb under tærskelværdien iagttages de traktatfæstede principper om bl.a. ligebehandling og gennemsigtighed.
    Energi Fyn Net har dog under alle omstændigheder en intern regulering, der forskriver minimum to skriftlige tilbud for indkøb mellem 200.000 DKK og tærskelværdierne.
     

Et EU-udbud er typisk opdelt i to faser - en prækvalifikationsfase og en udbudsfase.
Ved prækvalificering anvendes en af følgende to metoder:

  • Kvalifikationsordningen Sellihca, der permanent har en notits på EU's webside TED (Tenders Electronic Daily). Denne prækvalificeringsmetode betyder, at leverandører som minimum skal have medlemskab i Sellihca Qualification System. Ud over minimumskravene kan Energi Fyn Net i forhold til de enkelte udbud, via kvalifikationsordningen, stille specifikke krav.
  • Prækvalificering via annoncering på EU´s hjemmeside (TED). Energi Fyn Net vil på grundlag af leverandørernes fremsendte referencer og andre specifikke krav - i forhold til den konkrete opgave - foretage prækvalificering blandt de leverandører der anmoder herom.

Prækvalificerede leverandører får efterfølgende tilsendt udbudsmaterialet med en detaljeret beskrivelse af de ydelser, der skal leveres. I udbudsmaterialet vil der ligeledes være angivet en række tildelingskriterier hver med en procentvis vægtning, ud fra hvilke kontrakten vil blive tildelt. Endelig indeholder udbudsmaterialet et kontraktparadigme, som aftalen skal indgås efter.

Kommende udbud/tenders fra Energi Fyn Net

Indenfor nærmeste fremtid forventes følgende områder udbudt:

  • Rammeaftale på div. montageopgaver

Udbuddet gennemføres via kvalifikationssystemet Sellihca/Achilles. Læs mere om kvalifikationssystemet her.

Interesserede leverandører kan indhente nærmere oplysninger om udbuddene ved henvendelse til: indkoeb@energifyn.dk eller pr. tlf. 2168 1730 til Anette Bøgebjerg Vig.

Aktuelle udbud/tenders fra Energi Fyn Net

  • Frame Agreement - Electrical Meters. View tender documents here (Application deadline has been exceeded)