Intern overvågning

Energi Fyn Net A/S udarbejder hvert år en årsberetning for intern overvågning af vores netselskaber.

Intern overvågning

Energi Fyn Net A/S udarbejder hvert år en årsberetning for intern overvågning af vores netselskaber.

Elforsyningsloven fastslår, at transmissions- og netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Bestemmelsen skal sikre reel adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter.

Med baggrund heri er der udarbejdet et program for intern overvågning for Energi Fyns netselskab, ligesom der er udarbejdet selvstændige årsberetninger for intern overvågning.

Programmet beskriver overordnet de foranstaltninger, Energi Fyns netselskab som bevillingshavere har truffet for at sikre, at diskriminerende adfærd over for andre virksomheder ikke finder sted. Årsberetning for Energi Fyns netselskab udarbejdes med udgangspunkt i dette program.

Du finder Energi Fyns netselskabs årsberetning for 2015 nedenfor.